GreekEnglish (United Kingdom)
 • Αχιλλέας
 • Κάμπος
 • Ατσίτσα
 • Ατσίτσα


Αγαπητοί δημότες και επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στον ανανεωμένο ιστότοπο του Δήμου Σκύρου που δημιουργήσαμε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την έγκυρη ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΚΥΡΟΣ 26/05/2015

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Σκύρου ύστερα από την υπ’ αριθ. 29/2015 απόφαση του Δ.Σ, η   της οποία εγκρίθηκε με την 2676/64010 από 20-4-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λαμίας,   ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων  (4) ατόμων, για την προστασία του δημοτικού πευκοδάσους , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

101

Εργάτες  φύλαξης δάσους

4

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ 2 του Ν 2527/1997)

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνονται οι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου τομέα απασχόλησής τους και την ακριβή διάρκεια απασχόλησης (από-έως) κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησής τους.
 4. υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται οτι δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης στον Δήμο Σκύρου (όπου συντρέχει περίπτωση)
 5. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. βεβαίωση εμπειρίας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύρου (τηλ: 2222350308) και αρμόδιος για την παραλαβή (πρωτόκολλο) είναι η υπάλληλος κ. Βαλασοπούλου Ελένη   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 28-5-2015 έως και 4-6-2015

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ.4 και 96 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στις  4 Ιουνίου 2015   ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου , σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού
 2. Αποδοχή ενταγμένων πράξεων – ένταξη αυτών στον προϋπολογισμό- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 3. Διαγραφή τιμολογίου από το μηχανογραφικό σύστημα της οικονομικής υπηρεσίας , λοιπές διαγραφές οφειλών (Ευγενικός Σταμάτιος, Παναγιώτου Νικόλαος)
 4. Κατανομή ποσού από ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές
 5. Αποδοχή δακοκτονίας
 6. Καθορισμός τρόπου καταβολής μισθωμάτων  πλατείας
 7. Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή  φυσικού εδάφους που αφορούν στο έργο «εξωραϊσμό πλατείας Μπρούκ»
 8. Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής α) φυσικού εδάφους και β) παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Πεύκος – Αγιος Φωκάς _ Ατσίτσα»
 9. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας»

10.  Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας»

11.  Έγκριση ηλεκτροδότησης – τοποθέτησης δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους

12.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

 

 

Σκύρος 27-5-2015

Ο Πρόεδρος

 

Μανωλάκης Νικόλαος

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σκύρου ευχαριστεί θερμά τον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο, ο οποίος κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας προσφέρθηκε για την συντήρηση του αγάλματος αφιερωμένου στον Ρούπερτ Μπρούκ στην ομώνυμη πλατεία της Σκύρου. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των  εκατό χρόνων  από τον θάνατο του Άγγλου Ποιητή ιδίοις εξόδοις και  με προσωπική εργασία του κ. Παπαδόπουλου.

Εκ του Δήμου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού της Πλατείας Μπρούκ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εορτασμού της επετείου των εκατό χρόνων από τον θάνατο του Άγγλου Ποιητή Ρούπερτ Μπρούκ. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύρου άμεσα  ανταποκρίθηκε με τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, ενώ  σημαντική κρίθηκε, η συμβολή των  κ. Μπουρολία Γεωργίου και  κ.Ιπποκράτη Κωστή, οι οποίοι αφιλοκερδώς βοήθησαν στην σύνταξη της ως άνω  μελέτης.

Εκ του Δήμου

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σύμμαχο τον καλό καιρό οι επισκέπτες του τριήμερου της Πρωτομαγιάς περιηγήθηκαν στα σοκάκια της Σκύρου, δίνοντας  με αυτόν τον τρόπο μια επιπλέον νότα ζωής στο νησί. Η Σκυριανή κοινωνία ανταποκρίθηκε θετικά και με ενθουσιασμό στους επισκέπτες, οι οποίοι θέλουμε να πιστεύουμε πως έφυγαν ευχαριστημένοι και με τις καλύτερες αναμνήσεις από το νησί μας. Ο Δήμος Σκύρου καλωσορίζει όλους τους επισκέπτες και ελπίζει στη έναρξη μιας δημιουργικής θερινής περιόδου για τη Σκύρο, με τη ίδια συνέχεια.

Εκ του Δήμου

 

 

More Articles...

Page 1 of 15

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Contact

Skyros Town Hall
Skyros,Chora 34007
Tel. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr

Terms of use

All content and services provided on this website are available to visitors and users only for strictly personal use and information.

More

Text Size

Who's Online

We have 40 guests online
Travel Turne Tranzito