Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Αποφάσεις Οικονομικής -New

 

Αριθμός                    Έγγραφο

 

 

 

 

 

43/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

43/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

42/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

41/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

40/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

38/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

37/2019 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 19/22-03-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

36/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ"

35/2019 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 28/2019 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Ο.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ "ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ"

34/2019 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

33/2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ  ENΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

32/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019"

31/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΣΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΝΥΦΑΤΣΙ", "ΜΕΓΚΛΟΥ", "ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ", "ΜΑΥΡΟΥΝΑΣ", "ΠΑΛΑΜΑΡΙ", "ΔΙΑΠΟΡΙ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)"

30/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΣΑΛΕ-ΠΑΠΑ ΤΟ ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ"

29/2019 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΑΙΑ"

28/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 

27/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ"

26/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΠΣΑΛΕ-ΠΑΠΑ ΤΟ ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4412/2016 

25/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι: EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

24/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019"

23/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

22/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΙΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

21/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3"

20/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

17/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ"

16/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΠΑΣ"

15/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ"

14/2019 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

13/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΠΑΣ"

12/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΤΣΠΑ", ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/16 

11/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΝΥΦΑΤΣΙ", "ΜΕΓΚΛΟΥ", ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ", "ΜΑΥΡΟΥΝΑΣ", "ΠΑΛΑΜΑΡΙ", "ΔΙΑΠΟΡΙ", ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ) 

10/2019 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ ΟΙΚ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Γ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

9/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

9/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/16

8/2019 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΣΚΥΡΟΥ"

7/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3'"

6/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 1)ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2)ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΜΠΑΖΑ) 

5/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

4/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

3/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017

2/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

1/2019 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2019

132/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΕΦΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

131/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

131/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

130/2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

128/2018 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

127/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

126/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ 1η "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ" ΟΜΑΔΑ 2η "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΜΠΑΖΑ)" 

124/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 5ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)

123/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

122/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

121/2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.106/3/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

120/2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3

118/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι:  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΥΚΟΥ"

117/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΠΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

116/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

115/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ)

114/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: "ΝΥΦΑΤΣΙ", "ΜΕΓΚΛΟΥ", "ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ", "ΜΑΥΡΟΥΝΑΣ", "ΠΑΛΑΜΑΡΙ" ΚΑΙ "ΔΙΑΠΟΡΙ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ) ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016

113/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016

112/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

 111/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: "NYΦΑΤΣΙ", "ΜΕΓΚΛΟΥ", "ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ", "ΜΑΥΡΟΥΝΑΣ", "ΠΑΛΑΜΑΡΙ", "ΔΙΑΠΟΡΙ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 ( Α΄ΦΑΣΗ)

110/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ,ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΡΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

109/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

108/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

108/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

107/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

107/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

106/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

105/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2018-2022

104/2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 92/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:EΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΥΚΟΥ"

103/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

102/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 4ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

101/2018 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2022

100/2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 2123/115677/17-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

99/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΕΦΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

98/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑ)

97/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

96/2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

95/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

94/2018 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΝΥΣΗΣ-ΕΓΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

93/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ)

92/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΥΚΟΥ" 

91/2018 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

90/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

89/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

88/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΟΥΣ-ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ"

87/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

86/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

85/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

84/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

82/2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

80/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ (ΠΡΟ ΤΟΥ 1940) ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

79/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ»

78/2018 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΣΑ)»                        

77/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2018

76/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2018

75/2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 61/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 2018 

74/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018

73/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ)

72/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

71/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

71/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

70/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

69/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΒΑΡΟΥΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

68/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

67/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

66/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΦΠΑ

65/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι & ΙΙ : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

64/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

63/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

62/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16M3

60/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

59/2018 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016  

58/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

57/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ)

56/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Α.Α.Υ. ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2017)» ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

55/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ   ΔΗΜΟΥ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

54/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΤΕΟ

53/2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 4824 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

52/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2018-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

52/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2018

51/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2018-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

51/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2018

50/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

49/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

48/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ»

47/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

46/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

45/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

44/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

43/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ 

42/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.3 (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΣΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000 m3/HMΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ 

41/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

40/2018 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

39/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 

38/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

37/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

36/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

35/2018 ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

34/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

33/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ-6073.001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" 

32/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)

31/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

30/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

29/2018 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

28/2018 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

27/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

26/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8872 

25/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 4824 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

24/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΔΗΜΟΥ 

23/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ) ΕΤΟΥΣ 2015-2016-2017 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Α.Α.Υ. ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2017) ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Α.Α.Υ. ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2017) ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

21/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20/2018 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018

19/2018 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 244/2017 (ΑΔΑ Ω03ΨΩ1Σ-ΣΣΛ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑΣ"

18/2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

17/2018 OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ 

16/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000M3/ΗΜΕΡΑ, ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ»

15/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

14/2018 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

13/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4412/16

12/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ETOYΣ 2018

10/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

9/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ» ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ»

8/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΤΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000m3/ ΗΜΕΡΑ, ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

7/2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

6/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

5/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο2 ΕΤΟΥΣ 2018-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

5/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο2 ΕΤΟΥΣ 2018

4/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

3/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ"

2/2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 6ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2017 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

1/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 

 

244/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑΣ 

243/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΦΛΩΡΟΥΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

241/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

240/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  

239/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΕΤΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

238/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

237/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΑΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

236/2017 ΕΓΚΤΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ :ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017-2018"

235/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ"

234/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ"

233/2017 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2018

232/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

231/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

231/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 

230/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ

229/2017 ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

228/2017 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

227/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΥΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

226/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

225/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

224/2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ"

223/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

222/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.210/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣΗ Ο.Ε. , ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ Α.Α.Χ. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

221/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

221/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

219/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

219/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥ

218/2017 ΑΝΑΚΛΗΣH THΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 151/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΑΑΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ

217/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE, LIFE O9NAT/GR/000323 "ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ" 

216/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

215/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

214/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

213/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΣΗΣ 

212/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

211/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

211/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.) ΓΙΑ ΗΛΕΚΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

210/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

210/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

209/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

208/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 900 mΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

207/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

206/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ :ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Ε.7 "AFTER LIFE CONSERVATION PLAN"

205/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

204/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

203/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 5ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2017 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)

202/2017 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

201/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ 

200/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

199/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

198/2017 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ

197/2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018

196/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 2017

195/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ  ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

194/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

193/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ 

192/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 

191/2017 ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ 00-6073.001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

190/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017

189/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

189/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

188/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

187/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

186/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

185/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017-2018"

184/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΘΝΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ

183/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

182/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

181/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017-2018 

178/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ35264 

177/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

176/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.173/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

176/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.173/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

175/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 172/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

175/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ 172/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

174/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

173/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

172/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

171/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I:ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

169/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝ.ΕΠ. ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

168/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 4ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2017 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

167/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

165/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8872 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

164/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

163/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4x4 ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (single cab) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ 2017

161/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΣΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

160/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

159/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

159/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

156/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

155/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" ΕΤΟΥΣ 2017 

154/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡ. 146/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΡΓΗΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

153/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣΝΑ

152/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΜΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ"

151/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ 

150/2017 eΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000m3/ημέρα, ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ" ΜΙS 5001222

149/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000m3/ημέρα, ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ"

148/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000m3/ημέρα, ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ"

147/2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ"

146/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

145/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

145/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

144/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

143/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 900m ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

143/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 900m ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

142/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 900m ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

141/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.), ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 900mΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

140/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

139/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

138/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜΟΝ 3677/19/7/2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ"

137/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

137/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

136/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

135/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

134/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

133/2017 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

132/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

131/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

130/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

129/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

128/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 27/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

127/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2017

126/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

125/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 12v ΣΕ 220v 

124/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΘΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

124/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΘΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

123/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

122/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ8872 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

121/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

121/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ" 

120/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΔΣΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ 2017

119/2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

118/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

117/2017 ΕΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

116/2017  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

115/2017  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

114/2017  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 31/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ , ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ 

113/2017  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ 

112/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ , ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ)ΕΤΟΥΣ 2015-2016

111/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  

104/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

103/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ-ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

102/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

101/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

100/2017 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

98/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

97/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

96/2017  ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

95/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΟΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

94/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

93/2017ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

92/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

91/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

90/2017ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ, ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» & ΑΝΑΔΕΙΞΗ(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ) ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

89/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

88/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ 76/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ)

87/2017 EΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (P.O.S.)

86/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/SCANNER"

85/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

84/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

83/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 16mΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

82/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

81/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

80/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 4816 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

79/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017

78/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ 

77/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ (ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ)

76/2017 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΓΥΡΟ ΛΙΝΑΡΔΟ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

75/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ COΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

74/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

74/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

73/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

72/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

-ΦΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

-ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΥ

-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

71/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

70/2017 "ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" 

69/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

68/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

66/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

65/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΦΟΔΣΑ

64/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

63/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

62/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

61/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

60/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

59/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

58/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

57/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 63403 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

56/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

55/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

53/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΑΑΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

52/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ- ΨΗΦΙΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

51/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ

50/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

49/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

48/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

47/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017

46/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ 2017

45/2017ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ 2017

44/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 2017

43/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ 2017

42/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ 

41/2017ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

39/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ35264

38/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

37/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

36/2017ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

35/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΠΟΥΣ – ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ

34/201 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

33/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

32/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

31/2017  ΈΓΚΡΙΣΗ , ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΣΑ)»

30/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

29/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

28/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

27/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝΕΤΟΥΣ 2017

26/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

25/2017ΈΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

24/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

23/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΟΠΣΝΑ)

22/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ( ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

21/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ»

20/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

19/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

18/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

18/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

17/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

16/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ -ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ

15/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ) ΕΤΟΥΣ 2015-2016

13/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

12/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017

11/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/16

9/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ

8/2017 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

7/2017 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

6/2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ

5/2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3/2017 ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΡΑΕ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

2/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

1/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

 

197/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

196/2016 EΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

195/2016 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ " ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ) ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

194/2016 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ) ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

193/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

192/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ124418

191/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

190/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.365/2-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΙΣ 2-11-2016 

189/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ 245/13-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

188/2016 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

187/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

186/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ125132

185/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

184/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

183/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙA ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΜΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ"

182/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ"

181/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΣΑΥ,ΦΑΥ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ GPS

180/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ"

179/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ" 

178/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

177/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ "ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ"

176/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ63403

175/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

174/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

173/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

172/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ"

171/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ"

170/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

169/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.365/2-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ`ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΙΣ 2-11-2016

168/2016 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

167/2016 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

166/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

165/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΠΑΥ

164/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

163/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2016

162/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ"

161/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

160/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

159/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

158/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

157/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

156/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

155/2016 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

154/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

153/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

152/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ00-6073.001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

151/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2016,2017

150/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ (Ν.4412/2016)

149/2016 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 143/30-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΜΠΕΛΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

148/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

147/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2016

146/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

145/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

144/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

143/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΜΠΕΛΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

142/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

141/2016 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 97/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3

140/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

139/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4412/2016-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

139/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4412/2016

138/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

137/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

136/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΡΓΑΜΜΑ LIFE (AFTER LIFE)

135/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

134/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

133/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

132/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

123/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

122/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

121/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

119/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

118/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ

117/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

115/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

114/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

113/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΑΥ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

112/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΚΥΡΟΥ"

111/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ"

110/2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

109/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

108/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

107/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE,ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

106/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

105/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΡΑΧΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

104/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

103/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

103/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

102/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ"

101/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

100/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000κμ"

99/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

98/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

97/2016 ΑΠΕΥΘΥΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ"

96/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

95/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

94/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

93/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

92/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

91/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

90/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

89/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΑΥ

88/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

87/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

86/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

85/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ (ΠΙΣΣΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

84/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ"

83/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

82/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

81/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

80/2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

79/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ

78/2016 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

77/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

76/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

75/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

74/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

73/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

72/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

71/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

70/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ"

69/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

68/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΥΡΟΥ"

67/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

66/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

65/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

64/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

63/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΒS ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

62/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

61/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

60/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΑΣ

59/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

58/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

57/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

56/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

55/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

54/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

53/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

52/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

51/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

50/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

49/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.) ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

49/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.) ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

48/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

47/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

46/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ,ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

45/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

44/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

43/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ Κ.Α.)

42/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

41/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

40/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

39/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

38/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

37/2016 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

36/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟ-ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

35/2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ (1)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Mobile technology Α.Ε.

34/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

33/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

32/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016

31/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑBS ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

30/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

29/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE,ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

28/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

27/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

26/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

25/2016 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΝΑΣ

24/2016 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

23/2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

22/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

21/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑ 00-6073.001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

20/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ35264

19/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ

18/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

17/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

16/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

15/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LIFE

14/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

13/2016 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.918/Φ.14/3283/8-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

12/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

11/2016 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 5/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

10/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

9/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

8/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.13/19-1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

7/2016 EΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ`ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.664/12-02-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

6/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

5/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

4/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

3/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ"

2/2016 "ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ"(ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

1/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

202/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

201/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΧΑ8807

200/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016

199/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

198/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

197/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

196/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

195/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ35264

194/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

193/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΒS ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

192/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΑΣΕΩΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

191/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ

190/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

190/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

189/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

188/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ:1)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2)ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

187/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΤΖΑΝΟΥ

186/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

185/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2015

184/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

182/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ

181/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

180/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

179/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

178/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

177/2015 ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

176/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

175/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ4824

174/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 17ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΑ

173/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

172/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

171/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

170/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2015

168/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"A)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ(ΧΩΡΑ)ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

167/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:'Α)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΣΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Β)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ"

166/2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

165/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

164/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

163/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

162/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

161/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

160/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 7239 ΚΗΙ 5432

159/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 3108

158/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ Β)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ"

157/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΧΩΡΑ) Β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

156/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ121115

155/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜ,ΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2015-2016

154/2015 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

153/2015 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

152/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

151/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8811,ΝΧΑ8807,ΚΗΗ6101,ΚΗΟ7202,ΜΕ63403,ΜΕ121115

150/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2015

149/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

149/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

148/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

147/2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ 22/7/2015 ΕΩΣ 30/9/2015

146/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ-ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ

145/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ

144/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 114 20-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΙΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

143/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΟΕ ΚΑΙ ΕΛΕΤ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

142/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 122 ΑΠΟ 17-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

141/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

140/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

139/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8811,ΝΧΑ8807,ΚΗΗ6101,ΚΗΟ7202,ΜΕ63403,ΜΕ121115

138/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ8872,ΝΧΑ8807,ΚΗΗ4824

137/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 4816

136/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠ`ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

133/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

132/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

131/2015 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

130/2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

129/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 7202

128/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

127/2015 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

126/2015 OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

125/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

124/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΧΙΩΤΗ

123/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

122/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 1)ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2)ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 3)ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ LIFE 4)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ LIFE

121/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

120/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

119/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

118/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

117/2015 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.105/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

116/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 22.07.2015 ΕΩΣ 30.09.2015

115/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

114/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 100/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

114/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 100/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ

113/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ 4816 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

111/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΟΔΣΑ

110/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ" ΕΤΟΥΣ 2015

109/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

108/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" ΕΤΟΥΣ 2015

107/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ(ΠΙΣΣΑ)ΕΤΟΥΣ 2015

106/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ" ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

105/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

104/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

103/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

102/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

101/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΑΛΕΣ

100/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

99/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

98/2015 ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.80-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗΣ

97/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ,ΚΑΤΑΚΡΙΜΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

96/2015 ΕΠΑΝΑΚΟΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

95/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

94/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

93/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

92/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

91/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

90/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

89/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ υπ`αριθμ.218/16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 40 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΧΡΩΝ

88/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

87/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

86/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

85/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ `Α ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

84/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

83/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

82/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ"ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

81/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

80/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

79/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

78/2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ"

77/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

76/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

75/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ)ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

74(2)/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΓΑΛΑΚΤΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

74/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

73/2015 OPOI ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

72/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

71/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

70/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΟΓΩΝ

69/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΣΚΥΡΟΥ"

67/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 313Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3"

66/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ".

65/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ(ΧΩΜΑ)ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

64/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

63/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-4-2015 ΩΣ ΚΑΙ 30-4-2015

62/2015  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

61/2015  ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΦΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΟ

60/2015  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

59/2015  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

58/2015 EΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

57/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

56/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

55/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)ΓΛΥΚΑΣ ΕΛΕΑΝΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

55/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΓΛΥΚΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

54/2015 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓ.ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ"ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

53/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

52/2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

51/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ "ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

50/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ"ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

49/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

48/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

47/2015 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

46/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

45/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-04-2015 ΕΩΣ 30-04-2015

44/2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19-04-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-04-2015

43/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19/02-31/03/2015

42/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

41/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

40/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

39/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΝΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

38/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΑΛΟΓΟ (ΕΚΤΩΡΑΣ)

37/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

36/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΙΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

35/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

34/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΕ 2015

33/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

32/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

31/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΧΙΩΤΗΣ ΕΦΗ

30/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

29/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΝΕΛΙΩΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

28/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

27/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015

26/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

24/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

23/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

22/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑ ΣΚΥΡΟΥ

21/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

20/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

19/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

18/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

17/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

16/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

15/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ

14/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Κ.Α.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

13/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

12/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

11/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

10/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015

9/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

8/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

7/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

6/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5/2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ

4/2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν4257/2014

3/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

2/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

1/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

151/2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΚΟΤΣΛΕΣ" ΤΗς ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΨΑΧΡΑ-ΤΡΑΧΥ" ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ

150/2014 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

149/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡ. 8331/16-12-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

148/2014 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

147/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ LIFE

146/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

145/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

144/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

143/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΜΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

142/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 215/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ -ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ

141/2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

140/2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο.Π.Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

139/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΣΚΥΡΟΥ"

138/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΕΛ

137/2014 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΥ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

136/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ LIFE

135/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

134/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡ. 7889/01-12-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

133/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

132/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

131/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ

130/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

129/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

128/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ LIFE

127/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ LIFE

126/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΠ

125/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

124/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

123/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

122/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2014

121/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 86/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

120/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

119/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

118/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

117/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

116/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑ 1. ΜΙΛΤΙΑΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ 2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

115/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΠ

114/2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΙΩΤΗ

113/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ"

112/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

111/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

110/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

109/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

108/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓ. ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ" ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ ΑΛΟΓΩΝ" ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΩΝ"

107/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΣ

106/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

105/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ63403

104/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

103/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ LIFE

102/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΜΠΕ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΣΙΤΣΑΣ"

101/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2014-2018

100/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

99/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ

97/2014 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΒΙΟΚΑ

96/2014 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ε.

95/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

94/2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4257/2014

92/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΛΟΓΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

91/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΦΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑΣ

90/2014 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΕΩΣ 2018

89/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

88/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

87/2014 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ" ΣΚΥΡΟΥ

86/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΟΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

84/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

83/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ LIFE

82/2014 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥΜΠΑ ΗΛΙΑ

81/2014 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓ. ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ Δ. ΣΚΎΡΟΥ" ΚΑΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ ΑΛΟΓΩΝ"

80/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

79/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

78/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

77/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

76/2014 ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

75/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΧΙΛΛΕΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ - ΑΓ. ΦΩΚΑΣ - ΑΤΣΙΤΣΑ Δ. ΣΚΥΡΟΥ"

74/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

73/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

72/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

71/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ LIFE KAI ΕΛΕΤ

70/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2013 - 2014 ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LIFE

69/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2013-2014 ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

68/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

67/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ - UPS ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

66/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

65/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠ

64/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

63/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-OPEN BAR) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Κ.Π. ΕΕ

62/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

61/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΨΗΦΙΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

60/2014 Εγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης ποσού για πράξη με τίτλο : "Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ" Δ. Σκύρου

59/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

58/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

57/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

56/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

55/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ

54/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

53/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

52/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (BEACH BAR- ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΠΡΙΛΗ

51/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

50/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

49/2014 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΙ. ΕΤΟΥΣ 2012

48/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

47/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ

46/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΚΑΦΕ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ

45/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

44/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

43/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

42/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ- ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

41/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

40/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

39/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (BEACH-BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

38/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

37/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. ΤΩΝ 0046/2014 ΚΑΙ 45/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑ

36/2014 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

35/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΔΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

34/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

33/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ

32/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

31/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

30/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΣΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

29/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΜΠΑ ΗΛΙΑ

28/2014 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ"

27/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ"

26/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

25/2014 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

24/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ [ΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

23/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΟΥΚΙ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

22/2014 ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΥΠ.ΑΡ. ΠΡ. 160 ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΔΑ)

21/2014 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

20/2014 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ

19/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

18/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΔΗΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βΙΟΚΑ

17/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΟΕ) ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

16/2014 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ

15/2014 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

14/2014 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

13/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

12/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ

11/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ

9/2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ-ΝΩΠΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΑΣΙΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

8/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΓΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ

6/2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

5/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

4/2014 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

3/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011

2/2014 ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1/2014 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

195/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

194/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

193/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΜΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

192/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

191/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

190/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

189/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ

188/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

187/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

186/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

185/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

184/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

183/2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

182/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΠΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

181/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ LIFE

180/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ

179/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

178/2013 EKTAKTO ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

177/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

176/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

175/2013 ΕΚΤΑΤΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

174/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

173/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

172/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2014

171/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ

170/2013 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΟΡΚΩΤΟΎ ΕΚΤΙΜΗΤΉ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΑΛΕΣ

169/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

168/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

167/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DEXION ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

166/2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

165/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΕΡΓΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

164/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΛΑ

163/2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΛΘΕΣΗ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

162/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

161/2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 100 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

160/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

159/2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

158/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΣΚΥΡΟΥ"

157/2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

156/2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ)

155/2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

154/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

153/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

152/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

151/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΟ LIFE

150/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

149/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

148/2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ"

147/2013 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ"

146/2013 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

145/2013  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

144/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ

143/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

142/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

141/2013 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014

140/2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. σΚΥΡΟΥ

139/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

138/2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ

137/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

136/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

135/2013 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

134/2013 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ

133/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

132/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

131/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

130/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

129/2013 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

128/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

127/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

126/2013 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

124/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

123/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

122/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

121/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.000 ΕΥΡΩ

120/2013 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

119/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

118/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

117/2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

116/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

115/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

114/2013 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

113/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ¨ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"

112/2013 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

111/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

110/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

108/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & DVD ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

107/2013 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

106/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

105/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

104/2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

103/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 35/2013 ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ

102/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

101/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ LIFE

100/2013 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

99/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΌΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ063403ΙΧ

98/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

97/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

96/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ι.Μ. ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ)

95/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

94/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

93/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

92/2013 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΗΗ4816

91/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

90/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δ. ΣΚΥΡΟΥ

89/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

88/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ)

87/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

86/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΧΕΙΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

85/2013 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

84/2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

83/2013 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

82/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

81/2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ

80/2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑΣ

79/2013 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

78/2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ)

77/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 4/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

76/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ MΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

75/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΜΠΑΛΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΛΑΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΥ

74/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

73/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΗΗ 4816

71/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

70/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ

GPS ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

69/2013 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CONICA MINOLTA

68/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

68/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

67/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

67/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

66/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

66/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ "ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

65/2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

63/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ"

62/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΚΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗς ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

61/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ"

60/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

59/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΑΧΑΙΡΑ"

58/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗς ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

56/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΩΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

55/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

54/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

 

52/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

51/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

50/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

49/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

48/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

47/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ              ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

46/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

45/2013 Ο.Ε. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

45/2013 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

44/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

43/2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

43/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

43/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

41/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ & ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

41/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ & ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

39/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ & ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

39/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ,ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ &                  ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΑΛΕ

38/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΑΛΕ

37/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

35/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

34/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

33/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

32/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

31/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

30/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση εργασιών με τίτλο "Περίφραξη χώρου Σκυριανού αλόγου"

29/2013 ΕΚΤΑΚΤΟ Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο "Πυροπροστασία Χώρου ΧΥΤΑ"

28/2013 Ανάθεση δικαστικού χειρισμού για υπόθεση που αφορά στην απόδοση κτιρίου από ΕΣΕΠΑ

26/2013 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ζωοτροφών, φαρμακευτικού υλικού για αντιμετώπιση πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα ζώα το 2013

25/2013 Ψήφιση πίστωσης για φιλοξενία κτηνιάτρων

24/2013 Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών από διάφορα έξοδα

23/2013 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για υπόθεση Δήμου Σκύρου

22/2013 Ανατροπή ποσού και εκ νέου έγκριση και διάθεση πίστωσης για μικροβιολογικές  χημικές αναλύσεις νερού του δικτύου υδρευσης

21/2013 Ψήφιση πίστωσης νέων δαπανών έτους 2013 από διάφορα έξοδα

20/2013 Έγκριση δαπάνης,διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας                      σφραγίδων και μελάνης για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων

18/2013 Έγκριση - Διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλου σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

17/2013 Προέγκριση καταστήματος χονδρικό - λιανικό εμπόριο (παντοπωλείο-ζαχαρώδη) κατόπιν αιτήσεως Πύθουλα Μαριάννας

16/2013  Προέγκριση καταστήματος (καφέ-εστιατόριο) κατόπιν αιτήσεως Γλύκα Κων/νου

15/2013 Προέγκριση καταστήματος (οπωροπαντοπωλείο) κατόπιν αιτήσεως Καζαντζόγλου Εύας-Μαρίας

14/2013  Ψήφιση πιστώσεων για την μίσθωση αγροτικών γαιών για το πρόγραμμα LIFE

13/2013  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, τεχνικής περιγραφής και διάθεση πίστωσης για εργασίες κατασκευής νέων               τάφων

12/2013 Ψήφιση πίστωσης νέων δαπανών έτους 2013 από διάφορα έξοδα

11/2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών για                την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, οικονομικού έτους 2013

10/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών από διάφορα έξοδα

10/2013 Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών από διάφορα έξοδα

9/2013 Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παλαιών οφειλών (ΠΟΕ) από διάφορα έξοδα

8/2013 Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παλαιών οφειλών (ΠΟΕ) από διάφορα έξοδα

7/2013 Α/ Ετήσιο πρόγραμμα δράσης και Β/ Προϋπολογισμός εσόδων-δαπανών Δήμου Σκύρου για το 2013

6/2013 Προέγκριση καταστήματος (αναψυκτήριο) Γαβρίλη

5/2013 Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών 2013

4/2013 Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Σκύρου για το έτος 2013

3/2013 Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2013

2/2013 Έγκριση απολογισμού 4ου τριμήνου 2012

1/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύρου

124/2012                     Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης του μηχανήματος έργου D6K του Δήμου Σκύρου

123/2012                     Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή του 3ου λογ/σμου - πιστοποίησης του έργου με τίτλο:" Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Σκύρου"

122/2012                     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας

121/2012                     Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

119/2012                     Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου

117/2012                     Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

116/2012                     Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης

115/2012                     Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Σκύρου

114/2012                     Προέγκριση καταστήματος (παντοπωλείο - πώληση παραδοσιακών ειδών) κατόπιν αιτήσεως της Πύθουλα Μαριάννας

113/2012                     Ψήφιση πίστωσης και έγκρισης διάθεσης ποσού για το έργο " Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Σκύρου"

112/2012                     Ψήφιση πιστώσεων για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σκύρου

111/2012                     Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

110/2012                     Μίσθωση αγροτικών γαιών για το πρόγραμμα LIFE

109/2012                     Κατάρτιση προυπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Σκύρου για το έτος 2013

108/2012                     Υποβολή αιτήματος για επιμήκυνση χρόνου αποπλήρωσης δανείων του Δήμου Σκύρου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

107/2012                     Προμήθεια μεταχειρισμένου Φορτηγού Αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα 4x4

106/2012                     Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

105/2012                     ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ KTEO.

104/2012                     Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012 για το πρόγραμμα LIFE

103/2013                     Ανατροπή ποσού

102/2012                     Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

101/2012                     Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την  προμήθεια φορητής μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού

99/2012                       Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

98/2012                       Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης Δήμου Σκύρου για το έτος 2013

97/2012                       Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης "Μελέτη Αποχέτευσης οικισμού Μώλου Σκύρου"

96/2012                       Ορισμός δικηγόρου σε ΑΓΩΓΗ Ελένη Δημητρίου

95/2012                       Περί της έγκρισης της με αρ.πρωτ.  381/29-10-2012 Δημάρχου με θέμα  «Κατεπείγον ανάθεση εργασιών διάνοιξης δρόμων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες)  που εκδηλώθηκαν στις 29-10-2012» - έγκριση ΠΑΥ– ψήφιση πίστωσης

94/2012                       Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012

92/2012                       Ορισμός δικηγόρου σε ΑΓΩΓΗ υπαλλήλων Δήμου Σκύρου κατά Δήμου Σκύρου

91/2012                       Ανάθεση σε δικηγορική εταιρεία και υποβολή αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας της 218/13-8-2012 ΚΥΑ που αφορά το λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου

90/2012                       Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

89/2012                       Έγκριση και διάθεση πίστωσης για συντήρηση δεξαμενής Αναβάλλουσας

88/2012                       Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης

87/2012                       Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

86/2012                       Ψήφιση πίστωσης και έγκρισης διάθεσης ποσού για τον 3ο Λογαριασμό για το έργο " Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Σκύρου"

85/2012                       Αντικατάσταση μελών Επιτροπής αξιολόγησης και παπαλαβής για προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ)»

84/2012                       Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από Δήμο Ζωγράφου

83/2012                       Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012

82/2012                       ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ για «συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»

81/2012                       ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικού υλικού

80/2012                       Έγκριση απολογισμού 3ου τριμήνου 2012

79/2012                       Ανατροπή ποσών

78/2012                       Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης ποσού για συντήρηση κλιματιστικών Δήμου

77/2012                       Aνατροπή ποσού και ψήφιση δαπάνης

71/2012                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ 4X4

72/2012                       Ψήφιση πίστωσης και έγκριση προμήθειας υλικών για την επισκευή της ομβροδεξαμενής στο οροπέδιο Άρη

73/2012                       Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πράξη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

74/2012                       Αποδέσμευση ποσού και Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διάθεσης ποσού για το έργο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης λυμάτων της πόλης της Σκύρου

75/2012                       Προέγκριση καταστήματος (καφενείου - παντοπωλείου) κατόπιν αίτησης του κ. Δήμου Σταμάτιου»

76/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

 

 

70/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ 1η ς & 2η ς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων στο δρόμο προς το πολιτικό αεροδρόμιο Σκύρου

69/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 1ΟΥ & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

68/2012                       Ανατροπή ποσού έτους 2012

67/2012                       ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

66/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

65/2012                       Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου Σκύρου

64/2012                       Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου Γενικού Συντονιστή και Διαχειριστή για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE09NAT/GR/000323 SKYROS BIODIVERSITY

63/2012                       Έγκριση απολογισμού 2ου τριμήνου 2012

62/2012                       'ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ

61/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

60/2012                       Προμήθεια υδραυλικού υλικού

59/2012                       Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Έργα Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Σκύρου»

58/2012                       ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

57/2012                       ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

56/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

55/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

54/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

53/2012                       Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας για τη μίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων για τις ανάγκες το υπρογράμματος LIFE09NAT/GR/000323 SKYROSBIODIVERSITY

52/2012                       Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τον γενικό συντονισμό του προγράμματος LIFE

51/2012                       Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ & ΧΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

50/2012                       ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

49/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΝΑΡΙΑ

48/2012                       ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

47/2012                       ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΩΝ ETOYΣ 2012

46/2012                       Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:«ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

45/2012                      Διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2012

44/2012                      Ανατροπή ποσού έτους 2012

43/2012                      Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την δαπάνη «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου κ. Κρητικού Νικόλαου του κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων στη Χαλκίδα

42/2012                      Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου Ξανθούλη Γεωργίου για χειρισμό της υπόθεσης των ανεμογεννητριών για το έτος 2011 και 2012

41/2012                      Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) κατόπιν αιτήσεως της Σαρρή Δέσποινας

40/2012                      Ανατροπή ποσού έτους 2012

39/2012                      Διάθεση Πιστώσεων Οικονομικού έτους 2012

38/2012                      Έγκριση αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας από εκποίηση κατασχεθέντων χλωρών ατόμων χαλεπίου πεύκης βάρους 3 τόνων

34/2012                      Προέγκριση καταστήματος (Παραδοσιακά Προϊόντα – Παραδοσιακό καφενείο) κατόπιν αίτησης της Ευαγγελίας Κάππα

52/2012                      Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τον γενικό συντονισμό του προγράμματος LIFE

29-06-2012                 Διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2012

27-06-2012                 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος

2678/11-05-2012         ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

37/2012                     «Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012»

36/2012                     «Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012»

33/2012                     «Προέγκριση καταστήματος (Παραδοσιακό καφενείο- Ουζερί - Μεζεδοπωλείο)

32/2012                     «Διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2012»

31/2012                     «Δέσμευση πίστωσης ποσού για απευθείας ανάθεση εργασίας – Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς»

30/2012                     «Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας καύσιμων και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου»

2105/12-04-2012        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/2012                     «Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012»

28/2012                     «Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου Σκύρου»

26/2012                     «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2012»

25/2012                     «Έγκριση όρων δημοπρασίας για εκποίηση κατασχεθέντων χλωρών ατόμων πεύκης βάρους 3 τόνων »

24/2012                     «Διάθεση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012 »

 

23/2012                      «Ορισμός δικηγόρων για διατύπωση νομικής άποψης για χειρισμό υποθέσεων Δήμου Σκύρου»

22/2012                      Σχετικά με ανάθεση σε δικηγόρο για τη διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτ ος αναφορικά με την υπ. αριθμ.6565/31-08-2009

21/2012                      «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

20/2012                      «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 »

19/2012                      «ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ»

18/2012                      «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

1375/12-3-2012           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1171/1-3-2012             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17/2012                      ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΑΓΩΝ

16/2012                      ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ

15/2012                      «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»

14/2012                      «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σε υποθέσεις Δήμου»

13/2012                      «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εκδίκαση υπόθεσης Δήμου Σκύρου»

12/2012                      Έγκριση οικονομικο ύ απολογ ισμού Δήμου Σκύρου έτους 2011

11/2012                      Επαναδιατύπωση σε ορθή επανάληψη της 52/2011 απόφασης οικονομικής επιτροπής με την ανάθεση μελέτης με τίτλο «μελέτη για την προστασία και ανάσχεση κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Λάλαρες»

947/17-02-2012           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

636/02-02-2012           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10/2012                      Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012

9/2012                        Προέγκριση καταστήματος (καφέ- μεζεδοπωλείο)

8/2012                        Ορθή Επανάληψη της υπ. αρ. 4/2012 Απόφασης Ο.Ε.

7/2012                        Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2011

6/2012                        Προέγκριση καταστήματος (ξηροί καρποί -πώληση καφέ-Ζαχαρώδη)

5/2012                        «Προέγκριση καταστήματος (αναψυκτήριο - καφέ)

4/2012                        Διάθεση Πιστώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ του Ν. 3463/2006.

3/2012                        Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

2/2012                        Έγκριση αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας από εκποίηση κατασχεθέντων χλωρών ατόμων χαλεπίου πέυκης

1/2012                        Έγκριση απολογισμού 4ου τριμήνου 2011

298/19-01-2012           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

70/2011                     Συμπλήρωση άρθρων του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Σκύρου

69/2011                     Έγκριση - ψήφιση πιστώσεων

68/2011                     Τρόπος εκτέλεσης των έργων: Συντήρηση δεξαμενής πηγής Αναβάλουσας/Εργασίες για την κατασκευή νέων τάφων/Συντήρηση καλντεριμιών

67/2011                     Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο του έργου:«Δημιουργία οικισμού Α και Β κατοικίας στη θέση Διαπόρι»

6375/05-09-2011        Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

6181/25-08-2011        Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

5926/16-08-2011        Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

5343/22-07-2011        Πρόσκληση σε συνεδρίαση

33/11-07-2011            Ψήφιση Πιστώσεων

34/11-07-2011            Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος παραλίας

226/1-06-2011            Ανάθεση εγασίας λόγω κατεπείγοντος

272/23-06-2011          Απόφαση Εξουσιοδότησης Υπογραφών Δημάρχου

23/10-06-2011            Ορισμός Δικηγόρου για Υποθέσεις Δήμου

24/10-06-2011            Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργία καταστήματος

25/10-06-2011            Ανάκληση της 16/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

26/10-06-2011            Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

27/10-06-2011            Καθορισμός όρων δημοπράτησης έργου με τίτλο: "Συμπληρωματικά έργα λειτουργίας σφαγείων"

29/10-06-2011            Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Σκύρου για το έτος 2011

30/10-06-2011            Υλοτόμηση του Δημοτικού Δάσους Σκύρου

31/10-06-2011            Ρητίνευση του Δημοτικού Δάσους Σκύρου

32/10-06-2011            Έγκριση αναληφθείσας από τον Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας λόγω έκτακτης ανάγκης

28/10-06-2011            Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr