Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Αποφάσεις Δ.Σ

  

 

 

3383/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ "ΣΚΥΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΡΘΡΟ 60, Ν.3852/10)

84/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  

83/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΨΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ Γ.ΦΕΡΓΑΔΗΣ Ο.Ε."

82/2019 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΥΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

81/2019 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΛΙΩΤΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 2019-SKYROS RUN"   

80/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V : " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"

79/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

78/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" ΤΟΥ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

77/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΕΔΕ)

76/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΕΛΑΣΓΟΙ" ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

75/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΦΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

74/2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020-2023

73/2019 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

72/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VICTUS ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

71/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ  ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.4601/26-11-2018 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

70/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΠΑΣ"

69/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΠΑΣ"

68/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

65/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ERASMUS ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

64/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΓΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" 

63/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

62/2019 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m3  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

61/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

60/2019 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

59/2019 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ 

58/2019 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

57/2019 ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

56/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

55/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

54/2019  ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

53/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

52/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

51/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

50/2019 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

49/2019 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

49/2019 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

48/2019 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

45/2019 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

44/2019 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

43/2019 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΝΑ

41/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2018 

40/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

39/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

38/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

37/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 225/7-7-2006 ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

36/2019 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

35/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

34/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

33/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

32/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

29/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

28/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

26/2019 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  

25/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΩΣ ΚΟΧΥΛΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018' ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

24/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

23/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019 

22/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

21/2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΓΑΖΙΑ" ΣΚΥΡΟΥ

20/2019 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΩΔΩΝΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

19/2019 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

18/2019 17/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

17/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

17/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

14/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ"

13/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

12/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

11/2019 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

9/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 270_81

8/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΟΑΕΔ

7/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018

6/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018

5/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

3/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2-ΟΠΔ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

2/2019 ΨΗΦΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

1/2019 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΟΥΣ 2019

 

223/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ" Ο ΟΠΟΙOΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ"

222/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

221/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

220/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΑΠ ΣΚΥΡΟΥ

219/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε." ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

217/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.4598/23-11-2018 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Κ.ΠΕΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

216/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

215/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

214/2018 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

213/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

212/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

211/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Ρ.Ο.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000 m/ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

207/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "SKYROS SUMMER FEST 2018"

206/2018 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

205/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΑΪΤΣ

204/2018 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

203/2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

202/2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΙΑΤΗΣΕΩΝ (ΠΠΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ "ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΚΟΤΣΛΕΣ" ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΨΑΧΝΑ-ΤΡΑΧΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

201/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" ΤΟΥ ΕΠΑνΕκ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

200/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ"

199/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  

198/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ 

197/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

196/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

195/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

194/2018 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

193/2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

192/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΔΣΑ

191/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

190/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΗΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

189/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΟΙΔΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

188/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

187/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

186/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

185/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

184/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

183/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 

182/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΧΑΙΡΑΣ"

181/2018ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (P.O.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000 m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

180/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε.

179/2018 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

178/2018 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 56 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ

177/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

176/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

175/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

174/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

173/2018 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "STEPS YOUTH CENTER/ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ" ΜΕ ΑΚΡΟΝΥΜΙΟ "STEPS" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ R1/2017 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΑΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

172/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΩΛΟΣ" (ΤΜΗΜΑ Β΄) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 1,2,3,4 ΚΑΙ 5 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.:5399/22-06-1994 AΠΟΦΑΣΗ  ΝΟΜΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΣ (ΦΕΚ 687/Δ/07-07-1994)

171/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΩΛΟΣ" (ΤΜΗΜΑ Α΄) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 8,9,10 ΚΑΙ 11 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.:5399/22-06-1994 AΠΟΦΑΣΗ  ΝΟΜΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΣ (ΦΕΚ 687/Δ/07-07-1994)

170/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΩΛΟΣ" (ΤΜΗΜΑ Α΄) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 32 ΚΑΙ 33 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.:5399/22-06-1994 AΠΟΦΑΣΗ  ΝΟΜΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΣ (ΦΕΚ 687/Δ/07-07-1994)

169/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΑΛΟΓΡΙΑ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

168/2018 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΠΕΡΑΣΜΑ-ΤΡΑΧΥ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

167/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

167/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

166/2018 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

165/2018 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

164/2018 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

163/2018 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

162/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

161/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

160/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

158/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

158/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

157/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

157/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

156/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

156/2018 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

155/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

154/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

153/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"

152/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "BEΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

152/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "BEΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" 

151/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3  ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

150/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

149/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Ρ.Ο.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.000 m/ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ" 

148/2018 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

145/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

144/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

143/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

142/2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ"

141/2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

140/2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΦΟΔΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν4555/2018

138/2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

136/2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

135/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ 

134/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

133/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

132/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

131/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

130/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

129/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

128/2018 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

127/2018 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

126/2018 ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 23 ΚΑΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

125/2018 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2022

124/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ REGATTA 2018

123/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

122/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

121/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

120/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

119/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

118/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΓΑΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

118/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΓΑΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

117/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

116/2018 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ 

115/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΥ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΣΙΤΣΑΣ»,   ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» ΣΤΟΝ AΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ YΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ»

114/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΣΟΠΠΑ  

113/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

112/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

112/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  

111/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

111/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

110/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΓΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 AΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΑΛΟΓΡΙΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ 

109/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

108/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 

107/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

106/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

105/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

104/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 

103/2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ VHF

102/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 

101/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ 

100/2018 OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ Γ.ΦΕΡΓΑΔΗΣ Ο.Ε.)

99/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HOPE GENESIS

98/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

97/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΥΡΙΑΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

96/2018 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

95/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟ ΠΔ 270/81-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

95/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟ ΠΔ 270/81

94/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELPEDISOΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΟΓΑΚΙΑ" 

93/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELPEDISON ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

92/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELPEDISON ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΑΛΟΓΑΚΙΑ"

91/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

90/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΣΙΤΙΣΗΣ) 5 ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

90/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΣΙΤΙΣΗΣ) 5 ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

89/2018 ΑΙΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

88/2018 3η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

87/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

86/2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ"

85/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

83/2018 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

82/2018 ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΕΛΑΣΓΟΙ" 

81/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

80/2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ 

79/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΤΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" 

78/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

77/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

76/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

75/2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

75/2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

74/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΒΕΒΑΙΩΜΈΝΩΝ ΠΟΣΏΝ  

72/2018 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΑΣΠΟΎΣ

70/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

69/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ

68/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

67/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

66/2018 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ , ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

65/2018 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

64/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

63/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ 

62/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΟΞΑ-ΠΕΥΚΟΣ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

56/2018 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΑΣΕ Α.Ε.

54/2018 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

53/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

52/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" 

51/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΤΟ ΜΕΑΛΟΣ"

50/2018 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

49/2018 ΕΓΚΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

48/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

47/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

46/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

45/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ 

44/2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

43/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

43/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

42/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΔΗΜΟΥ

41/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

40/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

39/2018 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

38/2018 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

37/2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

36/2018 ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΣΚΥΡΟΥ 

35/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

34/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

33/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4412/16

30/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟΥ (ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ) 

29/2018  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

28/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

27/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017

26/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ) ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ  ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

25/2018  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ)ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

24/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

23/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

22/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΠΟΥΣ 

21/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

20/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

19/2018 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

18/2018 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

17/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ" , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11, "ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

16/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ EΓΚΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002347

15/2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 183/27-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΣΟΥΜΙ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΜΩΛΟΥ» Δ. ΣΚΥΡΟΥ.

14/2018ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΝΓΑ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΣΚΥΡΟΥ»

13/2018 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

12/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5429/11-10-2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002074864 ) ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.

9/2018 EΓΚΡΙΣΗ 7ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

8/2018 EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΝΥΦΑΤΣΙ», «ΜΕΓΚΛΟΥ», «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ», «ΜΑΥΡΟΥΝΑΣ», «ΠΑΛΑΜΑΡΙ», «ΔΙΑΠΟΡΙ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.

7/2018 EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6/2018 EΓΚΡΙΣΗ Α)1ου ΑΠΕ, Β) ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Γ) 1ο ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

5/2018 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 145/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

4/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ «ΔΑΝΕΙΑΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

3/2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 35_2/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

2/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ" , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11, "ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

210/2017 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

209/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

208/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

207/2017  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ.ΚΑΙ 1ο ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

206/2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΠ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

205/2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

204/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

203/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ

202/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

201/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

200/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

199/2017  ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

198/2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

197/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

196/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

195/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

194/2017  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

194/2017 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

193/2017 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΦΕΡΕ ΚΑΜΠΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

192/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

192/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

191/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

190/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

190/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

189/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ Δ.

188/2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

187/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

186/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

185/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

184/2017  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

183/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΣΟΥΜΙ' ΟΙΚΙΣΜΟΥ ¨ΜΩΛΟΥ¨ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

182/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΟΥΡΙΑ" ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΩΛΟΥ¨ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

181/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΡΙΚΟΛΑΙΝΟ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

180/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΣΟΧΩΡΑ" ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

179/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

179/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

178/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.147/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

177/2017 EΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

176/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

175/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

174/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

173/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

172/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

170/2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ"

169/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2018 

168/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017

167/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

166/2017 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ.32 ΤΟΥ Ν4483/2017

163/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

162/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

161/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ "ΖΕΥΣ"

160/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΥΡΑΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

160/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΥΡΑΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

159/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΣΤΟΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

159/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΣΤΟΣ

158/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΑΠ

157/2017 ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "SAFE WATER SPORTS" 

156/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

155/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

154/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

153/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ, ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

153/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ, ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 

152/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΕΑ)

151/2017 ΠΑΕΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΚΥΡΟΣ 

150/3017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ" ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ 

149/2017 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

148/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

147/2017 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

146/2017 ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

145/2017 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

144/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΥΠΕΘ

143/2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

142/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2017-2018

141/2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ-ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

140/2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ" ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΩΝ

139/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

138/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

136/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

135/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΓΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 

133/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης /8/2017

132/2017 EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

131/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

130/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

129/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017 

128/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017

124/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

123/2017 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

122/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ" ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

121/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

121/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

120/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

119/2017 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

119/2017 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017)

118/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΡΙΑ" ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΩΛΟΥ" Ν.ΣΚΥΡΟΥ 

117/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

116/2017 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ"

115/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

114/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ.10 ΤΟΥ Ν4412/2016(Α΄147) ΓΙΑΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

113/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

112/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ης  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

111/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

110/2017 ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΣΟΠΠΑ 

109/2017 ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΙΤΣ 

108/2017 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ "ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ"

107/2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

105/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

105/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

104/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

104/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

101/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

100/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017 

99/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4x4 ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (SINGLE CAB) ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

98/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

94/2017 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΜΗΣ 

92/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

91/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

90/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

89/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

88/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1955/22-04-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20-04-2017 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1770/20-04-2017 ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

87/2017  ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΓΗΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

83/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ" 

 

77/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

75/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

74/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ"

73/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

72/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016

71/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o   ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017

70/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

69/2017 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

68/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

67/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΑΓΑΖΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

66/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

65/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

64/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου  ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

63/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

62/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ 

61/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

59/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Π.Δ. 27081

58/2017 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

57/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

56/2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

55/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

53/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "242 2913 ΛΙΝΑΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ" ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 625τμ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΣΤΟΜΑ " ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

52/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

51/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

50/2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΙΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

49/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ" 

48/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

47/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ

46/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

44/2017 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΠΔ 28/80 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

43/2017 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»

42/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ

41/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ

40/2017 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

39/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"

38/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

36/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β΄ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

35_2/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

35_1/2017 ΠΡΟΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

34/2017 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

33/2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

32/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016

31/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

30/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΣ

29/2017 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε." 

28/2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

27/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

25/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"

24/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

23/2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

22/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

21/2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

20/2017 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ

19/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

18/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

17/2017 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

16/2017 ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

15/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MEDITERRANEAN PANORAMA ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

14/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

13/2017 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΗ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

12/2017 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΗ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

11/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 

10/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27-02-2017

9/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

8/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/16

7/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

6/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

4/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

3/2017 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ

2/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ,ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 36 Ν.3584_07

1/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

 

177/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

176/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

175/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

174/2016 ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

173/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

172/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

171/2016 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

170/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

169/2016 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5002212"

168/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 3ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

167/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

166/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

165/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

164/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

163/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΚΥΡΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

162/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

161/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

160/2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

159/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

158/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

157/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ

156/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠ`ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ"

155/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΣΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

153/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

152/2016  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

151/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

150/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ 

149/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

148/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

146/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

145/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

144/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

143/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΑΛΕ

141/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

140/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

139/2016 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

138/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

137/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

135/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

134/2016 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

133/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

132/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

131/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

130/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

129/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

128/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

123/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

122/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

121/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

120/2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

119/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

118/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΠ 42/2016

117/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

116/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 99/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

115/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

114/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

113/2016 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

112/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

112/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING"

111/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΟΝΤΑΝΑ" ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

110/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

109/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΣ

107/2016 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ

104/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ"

99/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

97/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ LEADER

96/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

90/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

89/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΔΣΑ 2016

88/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

87/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

86/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ"

84/2016 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

83/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

82/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΣΜΑ KΩΝΣΤΑNTINOY ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

81/2016 EΓΚΡΙΣΗ΄Β ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

80/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

79/2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΘΑΛΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

78/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

77/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

76/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

75/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

74/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

73/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

72/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

71/2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 57/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

70/2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

69/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

68/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

67/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΝΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

66/2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

65/2016 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ

64/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

63/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

61/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

60/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

59/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ANAΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

58/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

57/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

56/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

55/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

54/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

52/2016 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

51/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

50/2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΙΤΣ

49/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

48/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

47/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

46/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

45/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

44/2016 ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

43/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

42/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

41/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

40/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

39/2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

38/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

37/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΔΕ 2015

36/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

36/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

35/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

34/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

33/2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 243 ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

32/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

30/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

29/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

28/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π.

27/2016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

26/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

25/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

24/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

23/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

22/2016 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΙ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

21/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

20/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

18/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

17/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

16/2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΠΟΥΣ

15/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

14/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

13/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

12/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015

11/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015

10/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016

9/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2016

8/2016 ΨΗΦΙΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

7/2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

6/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΄Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

5/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

4/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

3/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 18_2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

2/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

1/2016 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PARKING ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

241/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

240/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

239/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ SKYROS PALACE ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ

238/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

237/2015 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 182/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

236/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

235/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ.270_81

234/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

233/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

232/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

231/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-1985 ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

230/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

229/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΕΔΕ

228/2015 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4503/7-8-2015

227/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

226/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ"

225/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ(ΧΩΡΑ)

224/2015 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

223/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

222/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

221/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ AEGEAN

220/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

218/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

217/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE

216/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΟΙΠΑΠ

215/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

214/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

213/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

212/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

211/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

210/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

209/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

208/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

207/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

206/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

205/2015 ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2021

204/2015 ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

203/2015 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

202/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ,ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LIFE

201/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

198/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ

197/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΟΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

196/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

195/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 5ετους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

194/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ1 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

193/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ'

192/2015 ENEΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

191/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

191/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ"

190/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

189/2015 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

188/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ(ΧΩΡΑ)ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

187/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ " ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ"

186/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ

185/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΜΑΝΙ

184/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

183/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

182/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ

177/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

172/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

171/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

170/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

169/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΥ ΓΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

165/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΣΔΟΥ"

164/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

163/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

162/2015 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ

161/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΞΥΛΕΥΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

159/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΧΙΩΤΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

157/2015 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

156/2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 226_2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΓΑΡΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

154/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

153/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

152/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

151/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

150/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "RUPERT BROOKE Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΥΡΟΣ"

149/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

149/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

148/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

147/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 313

146/2015 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2012

 

145/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

144/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ

143/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

142/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

141/2015 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΝΕ

140/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΑΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

139/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ"

138/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

137/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

136/2015 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

135/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

134/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου AΠΕ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ

133/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

132/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΑΠ

131/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

130/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

129/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

128/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

128/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

127/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

126/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΜΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΚ

124/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

123/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

123/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

122/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΑΛΕΣ

121/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

120/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

119/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

118/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

117/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

116/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

115/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 70 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

114/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

112/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

111/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

110/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

109/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

108(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

108/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΕΠ

107/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΑΠ

106/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΟΙΠΑΠ

105/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ

104/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 71 ΤΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

103/2015 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

101/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ

100/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

99/2015 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

98/2015 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

97/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

96/2015 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

95/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

94/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

93/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.6/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

92/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

91/2015 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

90/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

89/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

88/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

87/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

86/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ α)ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ β)ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΦΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ

85/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ"ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

84/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

83/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

82/2015 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

81/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

80/2015 AΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

79/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

78/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

77/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

76/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

75/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

74/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

72(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

72/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

71/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΗΣΩΝ,ΠΟΛΕΩΝ ΚΛΠ.

70/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

69/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ

68/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

67/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΑΠ

66/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

65/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 313Α "ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ"

64/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

63/2015 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

62/2015 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΓΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

61/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΚ

60/2015 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ TRAVEL BOOK ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΘΝΟΣ

59/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

58/2015 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΤΟΠΙΑ"

57/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

56/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΑΣΑΛΕΣ"

55 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ GEMPLOUX ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

54 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ"ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Κ ΣΚΥΡΟΥ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ".

54 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Κ.ΣΚΥΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ"

53 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

52 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

51 ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

49 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

48 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ"

45 ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΠΟΠΘΕΤΗΣΗΣ ΓΛΥΠΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΓΕΡΟΣ"

42 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ GEMPLOUX

40 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

39 OΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

38 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

37 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

36 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΑΟΣ)ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

35 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΚΡΙ

34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014  ΤΟΥ ΠΕΑΠ

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 313

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2014

29 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

27 ΑΠΟΔΟΧΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

26 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

25 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

24 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

23 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

21 (2) ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.187/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21 (1) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ"

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

17 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

14 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

13 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

12 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΔ

10(2) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

9 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ GR02.01 ΚΑΙ GR02.03

7 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

4 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 141/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

21-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗς - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

09-12-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


27-09-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


19-08-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 


06-07-2011- Γνωστοποίηση


24-06-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


06-06-2011- Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ


20-04-2011- Συμπλήρωση Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων 2011


30-03-2011- Προϋπολογισμός 2011


11-03-2011- Απόφαση για ορισμό μελών ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr