Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017

Αποφάσεις Δ.Σ

11/2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 

10/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27-02-2017

9/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

6/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

4/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

3/2017 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ

2/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ,ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 36 Ν.3584_07

1/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

 

177/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

176/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

175/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

174/2016 ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

173/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

172/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

171/2016 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

170/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

169/2016 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5002212"

168/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 3ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

167/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

166/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

165/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

164/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

163/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΚΥΡΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

162/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

161/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

160/2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

159/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

158/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

157/2016 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ

156/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠ`ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ"

155/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΣΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

153/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

152/2016  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

151/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

150/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ 

149/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

148/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

146/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

145/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

144/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΡΙ"

143/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΑΛΕ

141/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

140/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

139/2016 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

138/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

137/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

135/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

134/2016 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

133/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

132/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

131/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

130/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

129/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

128/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

123/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

122/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

121/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

120/2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

119/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

118/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΠ 42/2016

117/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

116/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 99/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

115/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

114/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

113/2016 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

112/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

112/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING"

111/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΟΝΤΑΝΑ" ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

110/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

109/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΣ

107/2016 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ

104/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ"

99/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

97/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ LEADER

96/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

90/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

89/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΔΣΑ 2016

88/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

87/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

86/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ"

84/2016 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

83/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

82/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΣΜΑ KΩΝΣΤΑNTINOY ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

81/2016 EΓΚΡΙΣΗ΄Β ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

80/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

79/2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΘΑΛΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

78/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

77/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

76/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

75/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

74/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

73/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

72/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

71/2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 57/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

70/2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

69/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

68/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

67/2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΝΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

66/2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

65/2016 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ

64/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

63/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

61/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

60/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

59/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ANAΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

58/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

57/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

56/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

55/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

54/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

52/2016 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

51/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

50/2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΑΛΤΑΙΤΣ

49/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

48/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

47/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

46/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

45/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

44/2016 ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

43/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

42/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

41/2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

40/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

39/2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

38/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

37/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΔΕ 2015

36/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

36/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

35/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

34/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

33/2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 243 ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

32/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

30/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

29/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

28/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π.

27/2016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

26/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

25/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

24/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

23/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

22/2016 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΙ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

21/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

20/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

18/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

17/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

16/2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΠΟΥΣ

15/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

14/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

13/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

12/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015

11/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015

10/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016

9/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2016

8/2016 ΨΗΦΙΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

7/2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

6/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΄Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

5/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

4/2016 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

3/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 18_2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

2/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

1/2016 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PARKING ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

241/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

240/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

239/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ SKYROS PALACE ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ

238/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ

237/2015 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 182/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

236/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

235/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ.270_81

234/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

233/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

232/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

231/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-1985 ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

230/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

229/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΕΔΕ

228/2015 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4503/7-8-2015

227/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

226/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ"

225/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ(ΧΩΡΑ)

224/2015 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

223/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

222/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

221/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ AEGEAN

220/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

218/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

217/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE

216/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΟΙΠΑΠ

215/2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

214/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

213/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

212/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

211/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

210/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

209/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

208/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

207/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

206/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

205/2015 ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2021

204/2015 ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

203/2015 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

202/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ,ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LIFE

201/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

198/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ

197/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΟΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

196/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

195/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 5ετους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

194/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ1 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

193/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ'

192/2015 ENEΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE

191/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

191/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ"

190/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

189/2015 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

188/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ(ΧΩΡΑ)ΣΚΥΡΟΥ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

187/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ " ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ.ΣΚΥΡΟΥ"

186/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ

185/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΜΑΝΙ

184/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

183/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

182/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΡΟΥΚ

177/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

172/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

171/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

170/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

169/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΥ ΓΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

165/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΣΔΟΥ"

164/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

163/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

162/2015 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ

161/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΞΥΛΕΥΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

159/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΧΙΩΤΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

157/2015 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

156/2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 226_2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΓΑΡΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

154/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

153/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

152/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

151/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

150/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "RUPERT BROOKE Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΥΡΟΣ"

149/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

149/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

148/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

147/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 313

146/2015 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2012

 

145/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

144/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ

143/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

142/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

141/2015 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΝΕ

140/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΑΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

139/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ά ΕΙΣΟΔΟΥ"

138/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

137/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

136/2015 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

135/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

134/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου AΠΕ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ

133/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

132/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΑΠ

131/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΄Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

130/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

129/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

128/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

128/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

127/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

126/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΜΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΚ

124/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

123/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

123/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ"

122/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΑΛΕΣ

121/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

120/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

119/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

118/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

117/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

116/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

115/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 70 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

114/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

112/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

111/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

110/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

109/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

108(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

108/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΕΠ

107/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΑΠ

106/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Ά ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΟΙΠΑΠ

105/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΑΠ

104/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 71 ΤΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

103/2015 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

101/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ

100/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

99/2015 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

98/2015 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

97/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

96/2015 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

95/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

94/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

93/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.6/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ"

92/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΟΙΠΑΠ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

91/2015 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

90/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

89/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

88/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

87/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ"

86/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ α)ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ β)ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΦΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ

85/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ"ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

84/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

83/2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

82/2015 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

81/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

80/2015 AΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

79/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

78/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

77/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

76/2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

75/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

74/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

72(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

72/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ"

71/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΗΣΩΝ,ΠΟΛΕΩΝ ΚΛΠ.

70/2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

69/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ

68/2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

67/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΑΠ

66/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

65/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 313Α "ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ"

64/2015 EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

63/2015 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

62/2015 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΓΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

61/2015 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΚ

60/2015 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ TRAVEL BOOK ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΘΝΟΣ

59/2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ

58/2015 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΤΟΠΙΑ"

57/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

56/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΑΣΑΛΕΣ"

55 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ GEMPLOUX ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

54 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ"ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Κ ΣΚΥΡΟΥ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ".

54 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Κ.ΣΚΥΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ"

53 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

52 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

51 ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

49 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

48 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΥΚ"

46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΑΤΣΙΤΣΑ"

45 ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΠΟΠΘΕΤΗΣΗΣ ΓΛΥΠΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"ΓΕΡΟΣ"

42 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ GEMPLOUX

40 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

39 OΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

38 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

37 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

36 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΑΟΣ)ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

35 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΚΡΙ

34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014  ΤΟΥ ΠΕΑΠ

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 313

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2014

29 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

27 ΑΠΟΔΟΧΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

26 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

25 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

24 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

23 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

21 (2) ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.187/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21 (1) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ"

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

17 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

14 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

13 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

12 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΔ

10(2) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

9 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ GR02.01 ΚΑΙ GR02.03

7 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

4 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 141/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

21-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗς - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

09-12-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


27-09-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


19-08-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 


06-07-2011- Γνωστοποίηση


24-06-2011- Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


06-06-2011- Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ


20-04-2011- Συμπλήρωση Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων 2011


30-03-2011- Προϋπολογισμός 2011


11-03-2011- Απόφαση για ορισμό μελών ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 48 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr