Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 107/31-7-2017, οι οφειλές προς τους Δήµους µπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%)

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Πληροφορίες: Δημήτρης Γκιβίσης 2222350324

Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Σκύρου

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 41 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr